Elevundersøkelsen 2019

På Bamble videregående skole gjennomføres undersøkelsen i uke 50. (9. - 13. des.) Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse hvor elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen som er obligatorisk for skolene å delta i. 

Velkommen til foreldremøte 6.november

Foreldre / foresatte til elever på VG2 yrkesfag og VG3 studiespesialisering ønskes spesielt velkommen denne kvelden. Skolens helsesykepleiere og miljøterapeut samarbeider med politiet om dette møtet, som har russetid og rus som tema. 

les mer..

Elevene er klare for kunder!

Tirsdag denne uka arrangerte elevene på Hudpleielinja høstens første kundedag . Veldig viktig og nyttig for elevene som får prøve seg på reelle kundesituasjoner.  Dette var den første av 5 åpne dager før jul.

Nye Bamble videregående skole begynner å ta form – i alle fall i Minecraftverdenen. Her er klassebilde av programmerings-elevene i det nye biblioteket.

Lærer å programmere og modellere med Minecraft

Høstens første fagdag i programmering var usedvanlig kreativ. Elevene fikk blant annet i oppgave å bygge den nye skolen vår - i spillet Minecraft.